Nakon nekoliko meseci od završenog razvoja Modula za slanje platnih listića i veoma pozitivnih povratnih informacija od strane preko 70 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, programerski timovi Studija Pletisanak i Studija Implicit, razvili su još jedan modul programa OneTouch.

Slušajući potrebe korisnika našeg programa odlučili smo da sledeći modul razvijemo kao logičnu nadogradnju našeg prethodnog modula za slanje platnih listića. Kako bi zaposleni u školama imali kompletnu informaciju vezanu za svoja primanja, a koja se odnosi i na obustave na zarade, razvili smo Modul za slanje obustava na zarade zaposlenih. Ovaj modul funkcioniše na sličan način kao i prethodni, uvažavajući principe na kojima se temelji svaki naš alat – jednostavnost pri korišćenju i efikasnost u radu.

Na ovaj način omogućeno je računovodstvenim radnicima škola da šalju kompletnije informacije zaposlenima u vezi sa njihovim primanjima. Svim zainteresovanim školama stojimo na raspolaganju za detaljne informacije u vezi sa našim modulima. Možete nas kontaktirati na broj telefona  061 6183078 ili putem mejla office@pletisanak.com.

Author

Saša Ratković